Home » VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR VI HAR FRÅN VÅRA KUNDER

Hur kommer jag lättast i kontakt med er?
Vårt telefonnummer till receptionen finns på förstasidan. Det bästa sättet är däremot att skicka ett mail till offert@vasastansmaleri.se där du beskriver vad du behöver hjälp med och när du vill att detta ska ske. I de allra flesta fallen föreslås ett möte mellan anställd från företaget och kund på adressen som renoveringen ska genomföras. Detta för att därefter få en så detaljerad och exakt offert som möjligt. Dessa möten är självklart kostnadsfria!

Har ni all kunskap hos er egen personal?
Då vi ingår i Wall Group AB med företag som Wall Bygg & Fastigheter är vi en helhetsentreprenad. Vi lägger stor vikt att hantverkarna som är anställda av företaget är kompetenta och kan genomföra det som krävs vid de projekt vi åtar oss. Olika spetskompetenser finns hos olika anställda så därför strävar Vasastans måleri att använda sig av den bästa hantverkaren till just den specifika arbetsuppgiften. Om det mot förmodan skulle finnas projekt som ligga utanför vår kompetens avböjer vi tacksamt att anta oss det.

När kan vi få en offert?
Offert skrivs i de allra flesta fallen efter att möte mellan anställd och kund. Hur lång tid efter det kan handla om skiftar från offert till offert men en tumregel är det ska skickas en offert senast 48 timmar efter kundbesök.

Kommer det finnas en arbetsledare?
Vid alla projekt, stora som små, finns det en projektansvarig och är kundens kontaktperson under projektets gång. Vem denna projektansvarige är framgår i offerten.

Ingår bortforsling av material?
När det gäller bortforsling av avfall som tex färghinkar, gamla tapeter, skyddspapp etc så är detta något som ingår. Kostnaden för detta varierar beroende på projektets storlek och det framgår i kundens offert.

Vad ingår inte i er offert?
Materialkostnad beräknas inte i offerten. Detta beror på att det kan justeras under projektets gång beroende på kunds önskemål och är därför svårt att uppskatta. Muntliga uppskattningar kan däremot göras av projektansvarig där denne kan komma med förslag på material beroende på vilken prisklass man vill ligga på.

Hur godkänner man en offert?
Tillsammans med det mail som innehåller offerten så bes kunden återkoppla via mail om denne godkänner offerten eller ej. Det är inte ovanligt att kunden vill genomföra justeringar i den skickade offerten och det är självklart inget problem. Då är det bara att återkoppla med dessa ändringar så skickas senare en uppdaterad offert. När offerten ser bra ut för kunden så räcker det att svara med ett mail att ”jag godkänner offerten”.

Hur snart från en godkänd offert kan ni starta?
Detta kan variera från vecka till vecka och beroende på om det är hög- eller lågsäsong. Allmänt kan man säga att målningsarbeten och golvarbeten går att starta redan inom en vecka efter godkänd offert.

Vilka arbetstider har hantverkarna?
Hantverkarna arbetar i regel mellan klockan 07.00-16.00 och då måndag till fredag. Beroende på hur arbetsprocessen ser ut för det specifika projektet så kan arbetstiden vara längre. Det finns även möjlighet till helgarbete.

Vad gör man första dagen i ett projekt?
Vid större projekt börjar första dagen med ett så kallat byggstartsmöte. Detta innebär att projektledaren möter upp kunden på den adress där arbetet ska genomföras och går igenom projektet en sista gång. Tid på dagen som detta möte sker anpassas efter kunds behov och behöver inte alltid vara klockan 07.00.

Handlar ni allt material?
För att du som kund ska erhålla rabatter genom Vasastans måleri så krävs det att Vasastans måleris projektledare köper materialet. Av säkerhetsskäl har Vasastans måleri inte möjlighet att låta kunder handla materialet själva och uppge företaget vid kassan.

Vad händer om man inte är överens?
Vi utgår ifrån offerten när arbetet genomförs. Eventuella tillägg eller
ändringar som görs under projektets gång är det viktigt att kund är medveten om att den uppskattade kostnaden är just uppskattad. Det sätts aldrig ett fast pris på tillägg. Vid skrivning av ett avtal (se fråga nedan) så ses avtalet som ett komplement till offerten för att säkra att kund och Wall Bygg & Fastigheter har en ömsesidig förståelse.

Hur ser ni på vite?
Avtal kan skrivas där vite ingår. Sådana avtal kan skrivas främst i större projekt som uppgår till mer än 15 arbetsdagar. Annars beräknas arbetsåtgången alltid i uppskattad tid i offerten.

Vad har ni för garantier?
Vi har två års garantier på de projekt som genomförs. Vasastans måleri (Wall Group AB) har ansvarsförsäkring via Gjensidige vilket framgår på vår hemsida samt i offert som kund erhåller.

OFFERT

Telefon: 08-121 464 00
E-post: offert@vasastansmaleri.se

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.